Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonawstwie, modernizacjach, konserwacji oraz nadzorach dla poniższych branż. 

Instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia: 

 • stacje SN,
 • elektroenergetyczne linie kablowe,
 • rozdzielnice SN oraz nN,
 • układy pomiarowe bezpośrednie i pośrednie (uzgodnienia układów),
 • instalacje zasilania awaryjnego, zapasowego,
 • instalacje elektryczne siłowe, gniazd,
 • oświetlenie wewnętrzne podstawowe oraz awaryjne/ewakuacyjne,
 • oświetlenie terenu, drogowe, iluminacyjne,
 • instalacje odgromowe, uziemienia,
 • ochrona przeciwprzepięciowa.

Automatyka przemysłowa: 

 • systemy AKPiA,
 • instalacje automatyki wentylacji,
 • instalacje BMS,
 • linie technologiczne (zasilanie i montaż),
 • szafy zasilająco-sterujące.

Instalacje teletechniczne, instalacje bezpieczeństwa:

 • systemy sygnalizacji pożaru (SSP),
 • dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO),
 • systemy okablowania strukturalnego,
 • kontrola dostępu,
 • systemy rejestracji czasu pracy,
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemy monitoringu wizyjnego,
 • automatyka systemów oddymiania,
 • systemy telewizji dozorowej,
 • systemy domofonowe, wideodomofonowe,
 • systemy przyzywowe,
 • instalacje RTV/SAT/IT,
 • instalacje audio-video,
 • systemy detekcji gazów,
 • systemy parkingowe, szlabany,
 • systemy zliczania klientów.