Nadzory inwestorskie

W ofercie naszej firmy znajduje się również objęcie nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w trakcie trwania całej Inwestycji.

W ramach usługi nadzoru inwestorskiego zapewniamy kontrolę nad realizacją prac budowlanych w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia branżowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zapraszamy do współpracy.